Introduksjon til systemisk design

Tidspunkt
Tirsdag 24.09.2024 09.00 - onsdag 25.09.2024 15.00
Sted
Det nye fylkeshuset i Agder, Tordenskjolds gate 25 i Kristiansand

Om kurset

En systemisk tilnærming er spesielt relevant når du står overfor vanskelige og komplekse utfordringer, som utforming av offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet anbefaler systemisk design for å sikre en helhetlig tilnærming til innovasjon i offentlig sektor, og systemisk design har gitt verdi i flere av Stimulab-prosjektene.  Kurset gir en innføring i hva systemisk design er og hvordan man kan komme i gang med å jobbe mer systemisk. Kurset veksler mellom presentasjoner, diskusjoner og praktiske oppgaver, med mange eksempler underveis, slik at deltakerne får et best mulig utgangspunkt for å se relevansen av systemisk design for sitt arbeid.

Pris

5120 kroner per deltaker. 

Påmelding forutsetter at din organisasjon betaler kursavgift. Agder fylkeskommune har fått tildelt OU-midler til gjennomføringen, dette trekkes av totalbeløpet når antall deltakere er kjent. Maks 800,- i støtte per deltaker hvis 40 deltakere. Gjennomføring av kurset forutsetter minst 8 deltakere per kurs og maks antall deltakere per kurs er 20. 

Påmeldingen stenger når kurset er fullt.

Trykk her for å melde deg på

Krav til forkunnskaper

Deltakerne bør ha kjennskap til tjenestedesign, brukersentrert designmetodikk eller designdrevet innovasjon på et grunnleggende nivå.

Mål med kurset

Etter gjennomføring av kurset skal deltakerne ha fått:

  • en overordnet forståelse av hva systemtenking og systemisk design er
  • forståelse av i hvilke type prosjekter en systemisk tilnærming kan være gunstig
  • grunnleggende praktisk kunnskap i hvordan komme i gang med systemisk design
  • et utgangspunkt som gjør det lettere å utvide sin kompetanse i systemtenking og systemisk design på egen hånd

Kursholdere

Sigrun Lurås har en PhD i systemisk design og nesten 20 års erfaring med design av avanserte produkter og tjenester for komplekse settinger. Hun jobber for tiden som designer og designforsker i perspektivR AS. Hun har også en bistilling som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Katarina Kjelland har en master i design og mer enn 15 års erfaring med ledelse, forretningsutvikling og design av tjenester og produkter. Katarina jobber for tiden som designer i perspektivR AS. Hun er også kunstner og holder jevnlig keramikkurs.

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Camilla.Thomassen@agderfk.no