Møte i fylkesutvalget

Dato
28. januar 2020
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Møteinnkalling og saksfremlegg

Saker som skal behandles:

  • Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - høringsutkast
  • Handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 – invitasjon til å gi innspill
  • Høring endret konsesjon Skorveheia vindkraftverk
  • Søknad om støtte til Lucas brystkompresjonsmaskin
  • Orientering om hovedprosjekt Likestilt Arbeidsliv
  • Ny innstilling av medlemmer til regionale rovviltnemder i Agder
  • Regionplan Lister 2030 - oppnevning av to representanter til styringsgruppe for planarbeidet

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Steinar Knutsen, avdelingsleder politisk sekretariat
Til toppen