Fylkesting i plenum

Dato
25. februar 2020
Tid
13:00 - 17:00
Sted
Bystyresalen, Kristiansand kommune

Møteplan og sakskart

Saker som skal opp til behandling:

PS 1/20:   Statlig tilskudd til reduserte takster på E18 Tvedestrand - Arendal  
PS 2/20:   Kommunedelplan E39 Lyngdal vest - Ålgård - offentlig ettersyn  
PS 3/20:   Investeringsbudsjett for fylkesveg - fordeling av budsjett  
PS 4/20:   Sammenslåing av ProFlex AS og Durapart AS - stiftelse av nytt morselskap  
PS 5/20:   Revidering av selskapsavtale - Konsesjonskraft IKS  
PS 6/20:   Fv 406 Senumstad bru - prinsipp for finansiering av ny bru

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Politisk sekretariat
Til toppen