Fellesmøte om viltforvaltning i Agder er avlyst

Fylkeskommunen har valgt å avlyse seminaret på bakgrunn av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Dato
12. mars 2020
Tid
8:30 - 15:15
Sted
Dyreparken hotell

Formålet med fellesmøtet er å legge til rette for en kunnskapsbasert viltforvaltning, skape en møteplass for ulike aktører innen viltforvaltningen, stimulere til samarbeid og formidle informasjon om regelverk, gode eksempler m.m.

Målgruppen for møtet er saksbehandlere for viltsaker i kommunene, jaktvaldsledere, representanter for grunneierorganisasjoner, viltnemder, politikere, frivillige organisasjoner, jegere og andre interesserte.

Pris: Gratis, men manglende oppmøte vil kunne medføre fakturering av 525 kroner.

Meld deg på her
Seminaret er fullt, men du kan settes på venteliste ved påmelding.

 

08.30-09.00

 Ankomst med kaffe og frukt

09.00-09.15

 Velkommen

 v/Mathias Bernander (H), leder av Hovedutvalg for næring, klima og miljø

09.15-10.00

 Status og trender for elg- og hjortebestanden i Agder.

 v/ Morten Meland, Faun Naturforvaltning AS.

10.00-10.15

 Presentasjon av nye medlemmer i Rovviltregion 1 og Rovvilt region 2.

10.15-10.30

 Pause

10.30-11.15

 Orientering om ny viltforskrift og åteforskrift

 v/ Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet

11.15-12.15

 Lunsj

12.15-12.35

 Rapport fra skadefellingslagene i Agder og tanker om organisering i nye Agder

 v/ Kjell Magne Larsen, leder av skadefellingslaget i Vest-Agder og Geir Håland Moe, leder av skadefellingslaget i Aust-   Agder.

12.35-13.15

Aktuelt fra Agder fylkeskommune

 v/ Bård Lassen, Vest-Agder fylkeskommune

  • Agder fylkeskommune – alt som er før eller nye tider?
  • Forslag til organisering av viltsamarbeidet i fylket
  • Regional beitetaksering i 2021?
  • Revisjon av regionale mål for hjortevilt

13.15-13.45

 Aktuelt fra Fylkesmannen i Agder

  • Status for rovvilt i Agder.
  • Nye rovviltregioner?
  • Oppsummering av beitesesongen
  • Kvotejakt på gaupe

 v/ Per Ketil Omholt og Aslak Lunden Gotehus, Fylkesmannen i Agder.

13.45-14.00

 Pause

14.00-14.15

 Viltet som fornybar ressurs for naturopplevelser

 v/ Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet i Agder

14.15-15.00

 Nytt hjorteviltregister – nye muligheter.

 v/ Naturdata AS.

15.00-15.30

 Status for arbeidet med CWD og bruk av kjøtt fra syke og påkjørte dyr

 v/ Karin Lillebostad, Mattilsynet.

15.30

 Avslutning og vel hjem!

 

Spørsmål? Kontakt Bård A. Lassen, bard.andreas.lassen@agderfk.no, 99 64 07 39

Velkommen!

Arrangør

Agder fylkeskommune
Til toppen