Vegåpning av gang- og sykkelveg Rødberg - Snik

Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune inviterer til åpningsmarkering av ny gang- og sykkelveg på fv. 460 Rødberg – Snik onsdag 1. juli kl. 10.00. 

Les pressemeldingen om åpning fv 460 Rødberg-Snik (PDF, 536 kB)

Dato
1. juli 2020
Tid
10:00 - 11:30
Sted
Rødberg - Snik

Fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland står for åpningen av gang og sykkelvegen.

Det er bygd om lag 900 meter gang- og sykkelveg på en strekning som har vært krevende å ferdes på for myke trafikanter. Prosjektet ligger langs vegen ut mot Lindesnes fyr i Lindesnes kommune. Anlegget står nå ferdig til sommeren 2020.

Gang- og sykkelvegen kobler tettstedet Snik sammen med Rødberg og Vigeland sentrum, slik at det ved ferdigstillelse vil være et gjennomgående tilbud for myke trafikanter på hele strekningen fra Vigeland til 50-sonen på Snik. Sør for området skal utbygger av nytt boligområde etablere gang- og sykkelveg som rekkefølgekrav.

Les mer om fylkesvegprosjektet. 

Kontaktperson er prosjektleder Steinar Jakobsen, e-post: Steinar.Jakobsen@agderfk.no, mobil 906 38 588 

 

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Steinar Jacobsen
Til toppen