Møte i fylkeseldrerådet

Dato
17. september 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Clarion Ernst Hotel, Kristiansand

Saker som skal opp til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2020
  • Gå- og sykkelsatsing på Agder
  • Oppnevning av brukerrepresentant - felles samordnet transport på Sørlandet, fylkeseldrerådet
  • Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2020-2023
  • LIM-perspektivet integreres med de lovpålagte rådene
  • Eventuelt 17.09.2020
  • Utvidet statlig TT-ordning: Svar på søknad om tildeling av midler for 2. halvår 2020
  • Likeverdsreformen - forenkling av dokumentasjonskrav i TT-ordningen
  • Referatsaker - fylkeseldrerådet 17.09.2020

For saksdokumenter og arkkivreferanser, gå til 

Møtekalender

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000
Til toppen