Møte i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dato
17. september 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Clarion Ernst Hotel, Kristiansand

Saker som skal opp til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 08.06.2020
  • Gå- og sykkelsatsing på Agder
  • Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2020-2023
  • Oppnevning av brukerrepresentant - felles samordnet transport på Sørlandet, råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • LIM-perspektivet integreres med de lovpålagte rådene
  • Eventuelt - 17.09.2020
  • Referatsaker 17.09.2020
  • Utvidet statlig TT-ordning: Svar på søknad om tildeling av midler for 2. halvår 2020
  • Likeverdsreformen - forenkling av dokumentasjonskrav i TT-ordningen

For saksdokumenter og arktivreferanser, gå til

Møtekalender

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000
Til toppen