Digitalt frokostmøte: Mindre trafikk – mer grønn vekst i hele landet!

Arendal/Grimstad er med i et Partnerskap for bærekraftige regionbyer sammen med Bodø, Ålesund, Haugesund, og Vestfoldbyen, som sammen 

Tema for frokostmøtet
Byvekstavtalene har fungert i storbyene. Så hvorfor lager ikke staten tilsvarende avtaler med regionbyene for å sikre bærekraftig vekst i resten av landet? Vil Norge klare å nå sine forpliktelser om utslippskutt uten at hele landet er med?

Gå til Facebookarrangementet

 

Dato
28. oktober 2020
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digital plattform

Arrangør

Partnerskap for bærekraftig utvikling av regionbyene

Kontakt

Elisabeth H. Mathisen (strategi og mobilitet/Agder fylkeskommune)
Til toppen