Fylkesting

Dato
20. oktober 2020
Tid
8:00 - 18:00
Sted
Thon Hotel Norge

Saker som skal opp til behandling:

   

Godkjenning av protokoll fra møte 16.-17.06.2020.

 
    Endring av reglement for fylkesting og utvalg.  
    Rapport for 2. tertial 2020.  
    Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, sluttbehandling og vedtak etter høringen.  
    Regional plan for Kristiansandsregionen.  
    Offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg".  
    Gå- og sykkelsatsing på Agder.  
    Studentmelding for Agder - revidert utgave.  
    Videreføring av Brukerpanelet i Agder fylkeskommune.  
    Vegår videregående skole- uttalelse fra Agder fylkeskommune.  
    Uttalelse-Oasen skole Strømme AS.  
    Uttalelse-Kristen vgs Vennesla AS.  
    Birkenes kommune: Høring av konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.  
    Valg av vara -  representantskapene i Agder Arbeidsmiljø IKS og IKT-Agder IKS.  
    Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.  
    Godkjenning endring av vedtekter - Stiftelsen Setesdalsbanen.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Risøbank IKS.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder Museumslag.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder-museet IKS.  
    Godkjenning endring av selskapsavtale - Furøya IKS.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Furøya IKS.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Bragdøya Kystlag.  
    Godkjenning endring av vedtektene - Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Aust-Agder museum og arkiv IKS.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen fullriggeren Sørlandet.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Agder Historielag.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder.  
    Årsmelding og regnskap 2019 for privatarkivprosjektet i vestre Agder - Arkivverket.  
    Høring: Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, uttalelse.  
    Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb.  
    Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Fyrvoktere ved Lindesnes fyr.  
    Interpellasjon fra Mirell Høyer-Berntsen: Nødvendig oppfølgning i forhold til psykisk helse hos elever på videregående skoler i Agder.  
    Interpellasjon fra Dag Eide: Frislepp av taxiløyvene.  
    Regnskap for konferansen Jernbaneforum 2020.  
    Regnskap for Jernbaneforum Sør 2019.  
    Orientering - støtte til bredbåndsutbygging.  
    Ndla-årsmelding og rapport over bruk våren 2020.

Gå til møtekalender for komplett liste med saksdokumenter og arkivreferanser.

Møtekalender

 

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Politisk sekretariat
Til toppen