Planfaglig nettverkssamling - kurs om konsekvensutredninger, 2. samling

Kommunesektorens organisasjon, KS, tilbyr sammen med Agder fylkeskommune et digitalt kurs om konsekvensutredninger. Kurset er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet står for den praktiske gjennomføringen.

Dato
3. mars 2021
Tid
8:30 - 12:00
Sted
Digital plattform

Målgruppe: Dere som utarbeider, kommer med innspill til, behandler mm konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven. Rådmenn, planleggere, konsulenter, fylkesmannen, fylkeskommunen mm.

Praktisk informasjon:

Digitalt kurs går over følgende to halve dager.

                      1.samling 21. januar kl. 8.30-12.30

                      2.samling 3. mars kl. 8.30-12.00

                      Påmeldte får tilsendt lenke til samlingen før 21.januar.

Kurset er gratis. Mer informasjon og program finner dere her: Detaljert program til nedlasting (PDF, 55 kB).

Det gis kun veiledning mellom samlingene til offentlig ansatte.

Påmeldingsfristen er 11. januar 2021 kl.12.00. Bruk denne lenken:

https://response.questback.com/afk/pameldingtilkursikonsekvensutredninger

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Bjorg.Hellem@agderfk.no
Til toppen