Frivilligheten på Agder - økt deltakelse for bedre levekår

Innspillskonferanse - Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030  

En sterk frivillighet bidrar til økte levekår, gjennom deltakelse, tilhørighet, mestring og demokratiopplæring.  

Hvordan kan vi utløse det fulle samhandlingspotensialet mellom frivillig og offentlig sektor – uten å gå på bekostning av frivillighetens egenart? 

Konferansen er avsluttet - men du kan se opptak under.

NB. Tekniske problemer i starten gjorde at velkomsten til fylkesrådmann Tine Sundtoft ikke er tilgjengelig: 

Frivillighet from Agderfk on Vimeo.

Dato
22. mars 2021
Tid
14:45 - 18:00
Sted
Digital plattform

Agder fylkeskommune skal utarbeide Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030. Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå.   

Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem som gjør hva og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng. 

Dette er i tråd med hovedmålet til Regionplan Agder 2030: Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår.  

I samarbeid med Frivillighet Norge inviterer vi nå til innspillskonferanse.  

Alle er velkomne til å delta, men målgruppen er dere som jobber med frivillighet i kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner – primært på regionalt nivå, paraplyorganisasjoner eller lokale organisasjoner av større omfang. 

Medarrangører: Frivillighet Norge og Frivillig.no 

Les mer om arbeidet med strategien her.

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Astrid Marie Lund Gilje
Til toppen