23 ting om å formidle på nett - Samling 3

Tema: Digitalt er sosialt

Dato
13. april 2021
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Teams


Hva betyr det for lesere å møtes og snakke om litteratur (fysisk og digitalt)?
Foredrag med Nina Ström fra Kulturrådet i Sverige.

Hvordan kommuniserer vi digitalt, og hva lærer vi?
Inspirasjonsformidling med Jenny Gudmundsson
 

Lenke til webinar

Arrangør

Viken fylkesbibliotek

Kontakt

Nina Stenbro, nina.stenbro@agderfk.no
Til toppen