23 ting om å formidle på nett - Samling 4

Tema: Hvordan nå ut?

Dato
20. april 2021
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Teams


Synergier mellom det fysiske og digitale bibliotektilbudet
Innspill fra Erling Dokk Holm, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU

Stemmer fra bibliotekfeltet v/tre biblioteksjefer

Bruk av grafisk profil til digital formidling av tjenester
Erfaringer fra Deichman.
 

Lenke til webinar

Arrangør

Viken fylkesbibliotek

Kontakt

Nina Stenbro, nina.stenbro@agderfk.no
Til toppen