23 ting om å formidle på nett - Samling 5

Tema: Arbeidsverksted formidlingskompetanse

Dato
27. april 2021
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Teams


Formidlingskompetanse bibliotek
På arbeidsverkstedet kan du være med på å påvirke hvilke formidlingskompetanser det er viktig å utvikle med tanke på framtidas bibliotek. Vi legger opp til aktiv deltakelse og gruppearbeid.
 

Lenke til webinar

Arrangør

Viken fylkesbibliotek

Kontakt

Nina Stenbro, nina.stenbro@agderfk.no
Til toppen