Heiplansamlingen 2021

Hold av dagene 20.-21. oktober.

Tidspunkt
Onsdag 20.10.2021 00.00 - torsdag 21.10.2021 00.00
Sted
Bykle hotell

Tema: Distriktspolitikk, regional planlegging, samarbeid, avbøtende tiltak mm.

Målgruppe: Heiplansamlingen er den årlige politiske, faglige og sosiale møteplassen for kommunene og fylkeskommunene i Heiplanen med politikere, planleggere, rådgivere innen kulturarv og kulturminne og næringsutviklere, næringsdrivende, næringsorganisasjoner innenfor reiseliv og landbruk, Villreinnemnda, Statens naturoppsyn, forvalterne og styret for verneområdene i Setesdalsheiane og Ryfylkeheiane samt rådgivere hos statsforvalteren.

Program og påmelding kommer! Det tas forbehold om koronasituasjonen.

Last ned infoark om Heiplansamlingen 2021 (PDF, 190 kB).

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Bjorg.Hellem@agderfk.no
Til toppen