Planfaglig nettverkssamling - fra plan til gjennomføring

Planfaglig nettverkssamling med tittelen «Fra plan til gjennomføring» ble arrangert den 30. september 2021.

Samlingen ble arrangert i et samarbeid mellom KS, Norsk Eiendom, EBA og Agder fylkeskommune.

Til toppen