Kurs om helse konsekvensvurderinger (HKU) i planarbeid - dag 1

Agder fylkeskommune tilbyr i samarbeid med Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet, Senter for etter- og videreutdanning (NMBU/SEVU) et web-basert to dagers kurs i helsekonsekvensvurderinger i planarbeid. Ambisjonen er å øke kunnskapen og kvaliteten i helsevurderingene i planarbeidet og kunne nytte dette mer aktivt i folkehelsearbeidet.

Dato
7. september 2021
Tid
8:30 - 15:30
Sted
Digital plattform

Målet med kurset er å lære metoder og fremgangsmåter for å kunne gjennomføre HKU av fylkeskommunale og kommunale planer med interne ressurser. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne planlegge og gjennomføre en HKU av fylkesplaner, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, tematiske kommunedelplaner, reguleringsplaner eller konkrete prosjekter gjennom en strukturert prosess med en gruppe fagfolk.

Målgruppen for kurset er tilsatte i kommunene i Agder, spesielt de som arbeider med folkehelse og/eller planarbeid eventuelt andre som arbeider med helsespørsmål i planlegging.
Det vil være en fordel om to personer fra hver kommune deltar, primært en folkehelserådgiver og en rådgiver som arbeider med de kommunale planene.
Fagpersoner i fylkeskommunen og hos statsforvalteren.

Klikk på følgende lenke for mer informasjon om kurset: Invitasjon til kurs om helsekonsekvensvurderinger (PDF, 94 kB)

Påmelding: Meld deg på her: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/pamelding/21728,2021
Velg tilhørighet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ikke kommunen eller fylkeskommunen du jobber i).
Du må ha BankID eller lignende tilgjengelig for innlogging til skjemaet. Skjemaet vil delvis fylles inn etter du har lagt inn personnummer, sjekk om informasjonen stemmer. Hvis privat epostadresse blir lagt inn automatisk og du ikke ønsker at vi skal bruke denne, så skriv inn epostadresse som du ønsker at vi bruker.

Påmeldingsfristen er 20. august 2021.

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Bjorg.Hellem@agderfk.no
Til toppen