Samplan for kommunedirektører i Agder - samling 1

Agder fylkeskommune i samarbeid med KS sentralt, vil arrangere samplan for kommunedirektører i Agder i 2021-2022. Kurset er utviklet på bakgrunn av den nye plan- og bygningsloven som setter krav til kommunenes planarbeid og nasjonale føringer som gir føringer for planinnholdet.

Tidspunkt
Tirsdag 02.11.2021 00.00 - onsdag 03.11.2021 00.00
Sted
Deltakerne kan påvirke hvor samlingene holdes.

Målgruppe: Kommunedirektører og fylkeskommunedirektør i Agder. Assisterende kommunedirektør, eller den som ivaretar kommunedirektøren sine funksjoner når kommunedirektøren er forhindret, f.eks. kommunalsjef for økonomi og plan.

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

  • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller.
  • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet.
  • FNs bærekraftsmål og kopling til kommunale planer
  • Regional- og kommunal planstrategi. Nye planstrategier skal utarbeides i løpetav første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, menkrever samtidig oversikt og kunnskap og kan ofte gjøres nokså enkelt.
  • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan.
  • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid.
  • Samskaping – konsekvenser for planlegging

Kurset i Agder vil ha en Agdervinkling. Deltakerne vil kunne påvirke samlingene.

Samling 1: 2.- 3. november 2021
Samling 2: 12.-13. januar 2022
Samling 3: 26.- 27. april 2022

Kostnader

  • Deltakeravgift på kr 20.000, -.
  • Deltakeravgiften dekkes for alle kommuner i Agder og Agder fylkeskommune, etter søknad over KS OU-midler. Den enkelte må sende inn egen søknad.
  • Øvrige kostnader knyttet til reise, opphold og kost dekker deltakerne selv.

Meld deg på her: Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist er 30. august 2021.

Det tas forbehold om min. antall deltakere på 25 stykker, samt koronasituasjonen.

Mer info under følgende lenke: Invitasjon til samplan for kommunedirektører i Agder (PDF, 100 kB)

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Bjorg.Hellem@agderfk.no
Til toppen