Samarbeidsmøte for kommunene i arendalsregionen om videre areal- og transportplansamarbeid

Agder fylkeskommune inviterer politikere og administrasjonene fra de fire kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand til et fysisk samarbeidsmøte i september 2021. 

Møtet vil følge opp vedtatt Regional areal- og transportplan for arendalsregionen og den nye tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet i regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen som er omtalt i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

 

Dato
27. september 2021
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Administrasjonsbygget på Fløyheia, Arendal

Invitasjonen er sendt til kommunene og andre aktører direkte og mer informasjon vil sendes ut på senere tidspunkt. Møtet vil finne sted i fylkeskommunens administrasjonsbygg på Fløyheia i Arendal. Adresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 Arendal.

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Elisabeth H. Mathisen (avdeling strategi og mobilitet)
Til toppen