Kursrekke i tradisjonshåndverk

Bygningsvernsentrene på Agder jobber for å bidra til økt kompetanse i tradisjonshåndverk og restaurering blant håndverkere på Agder.       

Vi har nå gleden av å invitere til deltakelse på en kursrekke i tradisjonshåndverk.  Hele 9 samlinger med ulike tema gjennomføres i perioden september 2021 - mai 2022, de fleste i tidsrommet mandag-tirsdag/onsdag kl 0900-1600. Kursdeltakerne skal gjennomføre totalt ca. 180 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere, med kurssted spredd rundt på ulike steder i hele Agder.

Tidspunkt
Mandag 13.09.2021 09.00 - fredag 13.05.2022 16.00
Sted
Ulike steder i Agder

Interesserte håndverkere  kan nå søke om å få delta på vår kursrekke i tradisjonshåndverk. 

 Oppdatering: Søknadsfristen er ute og kurset er fulltegnet.

Søknadsfrist er 5. august, og vi gir tilbud om plass seinest 10. august. Det er kun plass til 10 deltakere, og en må delta på alle 9 samlinger. Ved tildeling av plass vil vi blant annet legge vekt på geografisk spredning. Kursene er gratis, men hvis en aksepterer tilbud om plass så er det en bindende påmelding - og kroner 1500 i avgift for kurs en ikke møter på (bortsett fra smikurset). Mat på kursdagene er gratis og vi kan hjelpe til med enkel overnatting på noen av kursstedene. Ellers må overnatting ordnes og dekkes selv. Da deltakerne vil ha varierende reiseveier starter vi alle samlinger 0900 første dag og avslutter litt tidlig siste dag. Det legges opp til noen foredrag og litt aktivitet på samlingskveldene.

Program for kursrekke i tradisjonshåndverk

Program for kursrekke i tradisjonshåndverk
Samling Når? Innhold Hvor? Kursholdere
Samling 1 - byggeskikk og verktøybruk. 13-14 september 2021. Foredrag og praktiske håndverksteknikker. Stilhistorie og teknologi. Slipe eget verktøy. Setesdalsmuseet. Anders Dalseg, Per Willy Fergestad, Aadne Sollid.
Samling 2 - bygningsanalyse. 18-19 oktober 2021. Tilstandsregistrering etter NS-EN 16096, dokumentasjon, fotodokumentasjon, søknader. Byggeskikksenteret i Flekkefjord. Vegard Røhme (arkitekt og håndverker).
Samling 3 - tungt bindingsverk. 15-17 november 2021. Bygging med tungt bindingsverk. Vest-Agder-museet, Kristiansand. Ikke bestemt.
Samling 4 - restaurering av vinduer og dører. 13-15 desember 2021. Historisk gjennomgang. Istandsetting, herunder tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trearbeid og overflatebehandling. Moen trebåtbyggeri, Risør. Ole Ugland (vindusrestauratør) og Jonny Vindfjell (bygningsvernhåndverker og vindusrestauratør)
Samling 5 - høvling og høvelmaking. 19-21 januar 2022. Innføring i høvelmaking og høvling. Vi lager egne høvler, og bruker de til å høvle listverk og panel til bruk i restaureringsarbeid. Lista. Jarle Hugstmyr, Håndverksinstituttet.
Samling 6 - smikurs. 14-16 februar 2022. Innføring i smiteknikk. Holmen gård, Gjerstad. Monica og Benjamin Kjellmann-Chapin.
Samling 7 - lafting og restaurering. 14-16 mars 2022. Innføring i lafteteknikk og reparasjon av laft og trekonstruksjoner. Mykland. Øyvind Mauren og Hans Petter Musum.
Samling 8 - materialkvalitet. 19-21 april 2022. Lese trær på rot, hvordan finne egna trevirke til restaureringsoppdrag. Saging av tømmer på båndsag, og litt om ulike typer skurmønstre. Trevirke til ulike bygningsdeler. Setesdalsmuseet. John B. Godal.
Samling 9 - tradisjonell maling. 12-13 mai 2022. Tilstandsvurdering, vurdere/bestemme malte flater, grunnarbeid, laging og bruk av komposisjons- og linoljemaling. Vest-Agder-museet, Kristiansand. Knut Øystein Bakken (malermester).


 

 

Arrangør

Byggeskikk- og bygningsvernsenter

Kontakt

Ragnhild Dietrichson
Til toppen