Bibliotekmøte 27. - 28. september 2022

Tidspunkt
Tirsdag 27.09.2022 10.00 - onsdag 28.09.2022 15.00
Sted
Clarion Hotel Tyholmen

2-dagers bibliotekmøte inkl. festmiddag og overnatting kr. 2900,-.
Se påmeldingssiden for flere alternativer.

Meld deg på her    Frist for påmelding: Tirsdag 20. september

Clarion Hotel Tyholmen  

«Hjemmested - Tenkested - Møtested – Verksted»

Med utgangspunkt i denne arbeidstittelen, som kan krediteres biblioteksjef i Tvedestrand, Peter Svalheim, har vi satt sammen programmet for årets bibliotekmøte.

Den er inspirert av den danske undersøkelsen «Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark», som vi fikk presentert på fjorårets bibliotekmøte.  Undersøkelsen identifiserte fire betydningsdimensjoner - Frirum, Perspektiv, Fællesskab og Kreativitet - som uttrykker bibliotekets mangfoldige betydning for brukerne, og som ikke så lett kan avleses i tall for besøk og utlån.

Vi syns den norske «oversettelsen» klinger fint og gir god mening. Den favner bibliotekets mange funksjoner og roller, både som fysisk sted med ulike samlinger, tilbud og tjenester og biblioteket som idé og visjon.

Med is i magen går vi høsten i møte, etter noen lange år med gjentatte nedstengninger av samfunnet og store endringer i folks vaner. Tall for 2021 viser at både bibliotekbesøk, deltakelse på arrangementer og utlån av bøker er på vei opp fra bunnåret i 2020, men fortsatt er det langt igjen til engasjementet før pandemien. 

Hvilke nye sosiale og digitale vaner har folk lagt seg til som påvirker hvordan de bruker tiden sin? Hva kan vi gjøre for å lokke folk opp av sofaen og ut av huset, og hvordan fortsetter vi den kontinuerlige jobbingen med å gjøre biblioteket «great again»?

Første setning i den nasjonale bibliotekstrategien fastslår at «Bibliotekene er demokratihus». Kulturmeldingen Kulturens kraft innledes med «Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på ytringsfridom og toleranse». I den rykende ferske rapporten fra ytringsfrihetskommisjonen nevnes bibliotekene som en del av ytringsfrihetens infrastruktur. Den åpne og opplyste offentlige samtalen blir et sentralt tema på møtets andre dag, der vi også presenterer beste praksis for hvordan bibliotek og kommunens innbyggertorg kan fungere sammen til nytte for befolkningen.Som alltid er vi opptatt av at rammen rundt denne viktigste faglige og sosiale møteplassen for bibliotekfolk i Agder er den aller beste. Vi gleder oss til å være sammen i Arendal! (PDF, 652 kB)

 

Arrangør

Agder fylkesbibliotek

Kontakt

Nina Stenbro, tlf. 95789289, e-post: nina.stenbro@agderfk.no
Til toppen