Seminar for tilrettelegging for utbygging av bredbånd

Agder fylkeskommune arrangerer seminar for tilrettelegging av bredbånd i Kristiansand 23. november 2021. 

Det er ønskelig med deltakelse fra kommunene, bredbåndtilbydere, statens vegvesen og øvrige som har interesse innen feltet.

 

Lenke til påmelding og nøyaktig sted kommer på denne siden innen kort tid. 

Dato
23. november 2021
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Kristiansand

Program:

Klokkeslett Innlegg Innleder

10.00

 

Registrering, kaffe og enkel servering

 

 

10.30

 

Overordnet politikk for bredbåndsutbygging

 

Ikke bekreftet

10.45

 

Presentasjon av E-komportalen

   - Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Camilla Broch Pedersen

Anders Snøløs Topland

Grethe Frislie, Nkom

 

11.15

 

Saksbehandling for bredbåndsutbygging

Hva er forventningene til kommunene/offentlige etater?

   - Spørsmål og kommentarer fra salen

 

 

Telenor, Altifiber, Telia og Afiber 

11.45

 

Lunsj

 

 

12.30

Grunnleggende prinsipp for legging av trekkerør og god tilrettelegging for utbygging.

Praksis og erfaringer fra Trøndelag

   - Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Pål Magnar Dahlø - NTE 

Eivind Asle Nilsen - NTE 

13.30

Pause

 

13.40

Slik gjør vi dette i Agder fylkeskommune og Statens vegvesen

 

Dag Øystein Løyning - Agder fylkeskommune

Morten Helleland - Statens vegvesen

 

13.55

 

Kommunen sine krav til utbygger

   -Spørsmål og kommentarer til innleggene

 

 

Hans Jomås - Froland kommune

14.25

Samtaler/gruppearbeid

   -Hvordan kan vi forbedre samarbeid og tilrettelegging for   bredbåndsutbygging fremover?

   -Utform minst tre tiltak og ansvar for å forsterke utbygging av bredbånd

   -Kort presentasjon

 

Plenum

14.55

Oppsummering og avslutning

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Steinar Sørheim (Avdeling strategi og mobilitet)
Til toppen