Teamsmøte om budsjettarbeid i biblioteket

Bibliotekbudsjettet skal rekke til mer enn bøker og faste utgifter. Folkebibliotekene har også et lovpålagt formidlingsansvar og en viktig møteplassfunksjon. Men flere bibliotekledere opplever at det er vanskelig å forene budsjett og bibliotekets oppgaver.

Dato
9. november 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Teams

Monica SkybakmoenPåmelding innen 7. november.

Bibliotekar Monica Skybakmoen innleder om temaet (30-40 min).

Deretter blir det en samtale hvor møtedeltakerne kan lufte sine frustrasjoner og fortelle om hva som er gjort, hvorfor de ikke når fram, hva de er utrygge på osv. Men gjerne også dele historier om noe som faktisk har funket. Monica Skybakmoen vil være med som veileder på hele møtet og kan svare på hvordan hun ville gjort det.Monica Skybakmoen har til sammen 22 års erfaring som biblioteksjef i tre kommuner – Åsnes, Elverum og Nes i Viken. I en periode på 12 år var hun kommunestyrerepresentant i Våler i Solør. I dag er hun ansatt i Bibliotek-Systemer AS.

Skybakmoen sier selv at budsjettarbeid er et tema hun brenner for. Hun ønsker å bidra til at biblioteksjefer "tar mer plass" og klarer å påvirke både administrativt og politisk. Selv oppnådde hun ved alle de tre bibliotekene hun ledet å få utvidet antall ansatte. Dette skjedde ved strategisk jobbing og ved å trykke på noen knapper hos rette vedkommende, og kanskje viktigst i rett tid.
- Mange bommer med at de begynner for seint i budsjettprosessen med sine innspill, sier hun.

 

Lenke til teams-møtet sendes ut etter påmeldinsfristen.

Arrangør

Agder fylkesbibliotek

Kontakt

Nina Stenbro, tlf. 95789289, e-post: nina.stenbro@agderfk.no
Til toppen