Kvinnespranget 2021 i Lister (Kvinner tar verv – ut av komfortsona)

Tirsdag 7. desember arrangeres Kvinnespranget i Lister for tredje gang. Målgruppa er kvinner fra Lister som ønsker at kvinner skal ta mer plass i regionen. Alle kvinner som ønsker mer likestilling i Lister, kan delta. Vi møtes på Utsikten hotell i Kvinesdal, og får blant annet besøk av: Shazia Majid (forfatter/VG-kommentator), Elin Risholt Korsveien (BHT SØR), Solveig Skaugvoll Foss (ung SV-politiker, utflytta lyngdøl), Christiane Skage (Lister Nyskaping), Grethe Hindersland (Alcoa), Lill Hege Hals (Aludyne), Bente Haugland (NAV Lister), Patricia Hartmann (Likestilt arbeidsliv) og Gro Bråten (Agder fylkesting). Musikalsk innslag v/Myrull

Dato
7. desember 2021
Tid
16:00 - 20:00
Sted
Utsikten hotell Kvinesdal

Det er Agder fylkeskommune som inviterer til denne inspirasjonssamlingen, sammen med Listersamarbeidet og BHT SØR. Bakgrunn for Kvinnespranget er Regionplan Lister 2030, som ble vedtatt av Agder fylkesting, tidlig i 2021.  Fylkeskommunen og det interkommunale politiske samarbeidet i Lister er enige om at et likestillingsløft er avgjørende for positiv utvikling i regionen. Planen satte blant annet disse målene:

  • Arbeide for kjønnsbalanse i bedriftsstyrer og politiske organer
  • Etablere et kvinnenettverk i regi av Listersamarbeidet. Agder fylkeskommune tar ansvar for å fasilitere Kvinnespranget i Lister en gang i året for å støtte opp under kvinnenettverket i regionen. Arbeidstakerorganisasjonene inviteres inn i aktuelle tiltak.

Samlingen starter med middag kl. 16. Programmet varer fra 17 til 20, og tar opp:

  • Negativ sosial kontroll. Ulike steder, ulike former. Mye likt.
  • Skam og skamløshet. Våg å ta plass.
  • Hersketeknikker
  • Kvinner tar plass i styrerommene
  • Kvinner tar plass i kommunestyrer og fylkesting

Påmelding til middag kl. 16:

 https://agderfk.pameldingssystem.no/pamelding-til-middag-kvinnespranget-7-desember-2021

Påmelding til inspirasjonssamling, kl. 17-20:

https://agderfk.pameldingssystem.no/pamelding-til-kvinnespranget-2021-7-desember

 Arrangementsgruppa for Kvinnespranget. Fra venstre: Christiane Skage (Lister Nyskaping), Liv Øyulvstad (Lister plan og næringsnettverk), Lisbeth Raanes Hansen (Agder fylkeskommune), Elin Risholt Korsveien (BHT SØR) og Lise Anni Lunden (Listersamarbeidet/praksisstudent). Fotograf: Renathe Oma (Lister Nyskaping) Renathe Oma (Lister Nyskaping)  

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Lisbeth.Raanes.Hansen@agderfk.no
Til toppen