READ Agder – felles innsats for lesing og leseglede – nettverkssamling for bibliotek

Fylkesbiblioteket inviterer i samarbeid med prosjektkoordinatorer for READ Agder, Line Håberg Løvdal og Hege Solli, til halvårige nettverkssamlinger for bibliotek.

Dato
15. februar 2022
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Zoom

Zoom-lenke

Hvordan kan fylkesbiblioteket og folkebibliotekene bidra aktivt til å fremme prosjektets formål om økt leseglede blant barn og unge og støtte foreldres involvering i barnas lesing?

Hvordan kan alle medvirke til å sikre en sammenheng i leseinnsatsen i barnehage, skole, bibliotek og hjemme ved hjelp av READ Agder?

Agenda:

  • Status for arbeidet med READ Agder
  • Veiledningsmateriell i READ Agder
  • Samhandling bibliotek, barnehage og skole – eksempler fra pulje 1 READ Agder
  • Hvordan kan bibliotekene ta i bruk metodikken i READ Agder, og hva kan bibliotekene bidra med?
  • Hvordan kan fylkesbiblioteket bidra inn i samarbeidet?


Målgruppe: Biblioteksjefer, barne- og ungdomsbibliotekarer