Digitalt påfyll - Utvidet tilgang til Nettbiblioteket

Nye tjenester og bruk av kunstig intelligens i Nasjonalbiblioteket.

Dato
28. april 2022
Tid
9:00 - 9:45
Sted
Demio

Påmelding

Store deler av Nasjonalbibliotekets digitale samlinger er tilgjengelig for alle, mens andre deler av innholdet krever at bestemte vilkår er oppfylt. Hva det gis tilgang til er regulert av norsk lov, og av hvilke avtaler Nasjonalbiblioteket har med rettighetshaverne. 

Inger Stenersen, Nasjonalbiblioteket NB Samlingen: Inger Stenersen (bildet) fra Nasjonalbiblioteket vil snakke om samlingen og hvordan man får utvidet tilgang til det digitaliserte materialet.  Pålogging til både Avistjenesten og pliktavlevert materiale blir presentert. Vi ser på hvilke materialtyper som ligger ute, og om hvordan man navigerer i de ulike typene.

Kunstig intelligens: Nasjonalbiblioteket har tatt i bruk kunstig intelligens for å bedre tilgangen til materialet, og gjøre noe av det eldste materialet lettere å tyde.  En av de nye tjenestene, Maken, kan ved hjelp av kunstig intelligens finne bøker eller bilder som ligner på hverandre. 

 

Nasjonalbibliotekets tjenester blir presentert av seniorrådgiver Inger Stenersen.

 

 
Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Påfyllene kan ses i opptak på Bibliotekutvikling.no.

Arrangør

Agder fylkesbibliotek
Til toppen