Horizon South Norway lansering av EU satsing på havenergi, digital og innovasjon i offentlig sektor

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning og innovasjon, spesielt Horisont Europa med € 95,5 milliarder i budsjett. Hovedmålet er å øke antallet deltakelser og andelen EU-midler til Agder.

Nå inviterer vi til lansering av, og deltakelse i, nettverkets tre arbeidsgrupper:

  1. Havvind & Havenergi
  2. Digital
  3. Innovasjon i offentlig sektor
Dato
3. juni 2022
Tid
8:30 - 12:00
Sted
NOROFF, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Under lanseringen vil hver enkelt arbeidsgruppe presentere og diskutere hvilke muligheter EU-programmet Horizon Europe gir for Agders næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Målet er å bli kjent på tvers av organisasjoner, diskutere overlappende interesser blant deltakere, og potensielle satsinger av interesse. Hver gruppe lager en handlings- og møteplan for å nå det ultimate målet om flere EU-søknader fra regionen som har høy suksessrate.

Vi håper du vil bli en del av vårt åpne nettverk og arbeidsgrupper, og ser frem til å møte deg på arrangementet. 

Lenk til program og påmelding:  https://agderfk.pameldingssystem.no/horizon-south-norway-lansering-av-eu-satsing-pa-havenergi-digital-og-innovasjon-i-offentlig-sektor

 

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Horizon South Norway-nettverket

Kontakt

Stig Marthinsen
Til toppen