Ung i Agder-konferansen

På konferansen «Ung i Agder 2022» vil hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere.

Tidspunkt
Onsdag 09.11.2022 10.00 - torsdag 10.11.2022 15.30
Sted
Scandic Sørlandet

Foredragsholderne vil gi innblikk i utfordringer og muligheter i møte med ungdommer.

I tillegg til å høre flere resultater fra selve Ungdata-undersøkelsen, vil du kunne høre hva ungdom selv mener om resultater, høre forskere som setter funnene inn i en sammenheng og få tips og råd til hvordan undersøkelsen kan brukes av kommunene på Agder og andre som arbeider med barn og unge.

Konferansen om Ungdata arrangeres av KORUS Sør, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune.

Informasjon og påmelding

Til toppen