Planfaglig nettverk: Tema ROS

På denne samlingen ønsker vi å sette søkelyset mot ROS-analyse i planlegginga, og da spesielt mot kvikkleire og klimaforandringer.

 

Dato
24. november 2022
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Clarion Hotel Tyholmen

Historien viser at bygging i områder med kvikkleire alltid har foregått, enten om man var klar over det eller ikke. I dag har dette ikke endret seg, og det bygges på slike områder som er betegnet som risikosoner. Til dette arbeidet har vurderinger i risiko- og sårbarhetsanalyse, såkalt ROS, vært sentral for å synliggjøre potensielle trusler og uønskede hendelser.
Med dagens klimaendringer vil episoder med kraftig nedbør øke vesentlig, både i intensitet og hyppighet. Hvilken innvirkning vil dette ha for hvordan man planlegger? Hvordan bør man planlegge utbygging i område med økt risiko for skred? Kvikkleire har blitt trukket frem på agendaen i flere kommuner, som følge av flere uønsket hendelser med villere og våtere vær i hele Norge.
Hvordan jobbe og vurdere med ROS med tyngde på kvikkleire er noe kommunene på Agder har etterspurt. Med denne samlingen ønsker vi å sette dette på agendaen og øke kompetansen både hos kommunene, men også blant de som jobber med plan- og byggesaker mm.

Målgruppe: Offentlige og private aktører som jobber med plansaker og byggesaker. Dette kan være ansatte i kommunene, arealplanleggere og konsulenter som jobber med ROS.
Sted: Clarion hotell Tyholmen, Teaterplassen 2, Arendal
 

Tidspunkt: 24. november 2022
Kaffe og registrering kl. 09.00
Velkommen kl. 09.30
Slutt kl.15.40

Påmeldingslenke planfaglig nettverk 24.november

 

Arrangør

Planfaglig nettverk

Kontakt

ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Til toppen