Invitasjon til samling om digital inkludering

Jobber du med eller har du forslag til hvordan vi kan motvirke digitalt utenforskap? Prosjekt IKT Seniorer Agder og Fylkesbiblioteket i Agder, i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK Dir) og Froland bibliotek, inviterer til en samling om hvordan vi kan jobbe for digital inkludering.

Dato
11. oktober 2022
Tid
9:00 - 14:00
Sted
Familiens Hus og Froland bibliotek, Osedalen (Frolandsenteret)

 

Muhammed Fawdy, Unsplash

Påmelding Frist 7.oktober

 

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang, men mange står utenfor det digitale fellesskapet. Det er mange forskjellige instanser som jobber for å tette det digitale gapet, både offentlig og privat.

Hvordan kan vi samarbeide for å få til et bedre tilbud for de som trenger opplæring? Det blir innlegg om aktuelle temaer og gode tips og eksempler på hvordan man kan lage tilbud for å forhindre digitalt utenforskap, i tillegg til at man får diskutere sentrale problemstillinger med andre som jobber med feltet.

Målgruppe:
Ledere og ansatte som arbeider i bibliotek, frivilligsentraler, kultur og innbyggertorg, NAV, rådgivere eller andre som jobber med digitalisering og velferdsteknologi, eldreråd og råd for funksjonshemmede.

Arrangementet er gratis.
Gratis parkering i Froland.
Begrenset antall plasser.


Send oss en utfordring dere har før 28.september!
Underveis i samlingen skal vi ha erfaringsdeling, og for at du skal få størst mulig utbytte av treffet, håper vi du har tid til en enkel forberedelse. Vi ønsker at du sender oss en utfordring du har i arbeidet med digitalt utenforskap, helst så konkret som mulig. Du kan gjerne formulere utfordringen som sitat, for eksempel:
«Det er en del kurs og prosjekter i min kommune, men de blir ofte kortvarige. Hva må til for å opprette et fast tilbud?»
«Gjesten slet så mye å bruke mus at jeg måtte ta over innlogging til HelseNorge. Hun hadde ikke pårørende eller andre til å hjelpe seg. Hvordan hjelper vi denne gruppen?»

Send utfordringen til Silje.Marie.Jensen@grimstad.kommune.no.

Vi gleder oss til en dag med inspirerende diskusjoner og ideer. Det er satt av god tid til erfaringsutveksling og gruppesamtaler underveis i programmet.

Mer info om:
IKT Seniorer Agder
Forside - Digidel

 

 

Arrangør

Prosjekt IKT Seniorer Agder/HK dir/Froland bibliotek /Agder fylkesbibliotek
Til toppen