Regionalt planforum 26.januar

Fylkeskommunen arrangerer regionalt planforum hver tredje uke. 

Dato
26. januar 2023
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Følgende saker skal diskuteres: 

Kvinesdal kommune - Kommuneplanens arealdel

Kvinesdal kommune - Områderegulering for Lervik industriområde

Lindesnes kommune - Detaljregulering Sodevika og detaljregulering Jåbekk sør

Se under for informasjon om planforum.

Informasjon om regionalt planforum 

 

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Ingunn Dahlseng Håkonsen
Til toppen