Regionalt planforum 11.mai

Fylkeskommunen arrangerer regionalt planforum hver tredje uke. 

Dato
11. mai 2023
Tid
10:15 - 14:15
Sted
Administrasjonsbygget på Fløyheia, Arendal

Sak 1 : Tvedestrand kommune informerer om status for kommuneplanens arealdel. 

Sak 2: Arendal kommune - Kanalbyen 

Sak 3: Arendal og Grimstad kommuner: Ny hovedvannledning mellom Lindtveit - Rore  

 

Se under for informasjon om planforum.

Informasjon om regionalt planforum 

 

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Ingunn Dahlseng Håkonsen