Regionalt planforum 1.juni

Fylkeskommunen arrangerer regionalt planforum hver tredje uke. 

Dato
1. juni 2023
Tid
9:15 - 14:30
Sted
Fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Sak 1: Regional plan - Regionplan Agder 2030

Sak 2: Åseral kommuneplan-  oppstart 

Sak 3: Høring av plan for ny hovedvannledning for Rore - Lindtveit i Arendal og Grimstad kommuner

 

Se under for informasjon om planforum.

Informasjon om regionalt planforum 

 

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Ingunn Dahlseng Håkonsen