Digitalt påfyll - Bibliotek24

Dato
16. februar 2023
Tid
9:00 - 9:45
Sted
Demio

Påmelding

Bilde av PC, kaffekopp, notatblokk og mobil - Klikk for stort bilde Andrew Neel, Unsplash

Digitalt innhold – sterkere sammen! 

Bibliotekansatte låner ikke bare ut. Vi gir tilgang. Derfor er Bibliotek24 etablert. Hvilken betydning vil det ha i arbeidshverdagen, for deg som jobber i folkebibliotek og videregående skolebibliotek?  

Bibliotek24 er et felles løft i bibliotek-Norge, et innkjøpssamarbeid (konsortie) etablert i 2022. Alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman/Oslo står bak selskapet, med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Selskapet springer ut fra prosjekt Digin. 

Oppdraget er:  
«Å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår»

Prosjektgruppen i Digin vil i dette digitale påfyllet fortelle mer om status og framtidig organisering for Bibliotek24. Du får også vite om spennende aktiviteter som kommer i 2023.  

 

Lenke til prosjekt Digin

Lenke til Bibliotek24

 

 

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  For å delta kreves det påmelding, og du får tilsendt en unik lenke. Påfyllene kan ses i opptak på Bibliotekutvikling.no

Arrangør

Agder fylkesbibliotek
Til toppen