Kreativt Europa i Agder - informasjonsmøte

Dato
12. oktober 2023
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Påmelding Frist: 5. oktober 2023. 

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.

Endelig skal vi få presentere Kreativt Europa for kultursektoren i Agder gjennom et fysisk møte med lunsj!

I samarbeid med Agder fylkeskommune inviterer Kulturdirektoratet og Kreativt Europa-desken til informasjonsmøte torsdag 12. oktober 2023 kl 10.00 - 15.00. Seminaret går av stabelen i Fylkeshuset i Kristiansand. 

Fredag 13. oktober vil det bli mulighet for individuelle veiledninger med søkeorganisasjoner i en-til-en i bolker på 45 minutter. Dette foregår på Fylkeshuset i Kristiansand.

Dag 1 er et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene.
Dag 2 er rettet mot potensielle søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De er individuelle veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i det felles påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte/veiledning over Teams.

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon

Arrangør

Kulturdirektoratet og Agder fylkeskommune