Dialogsamling handel og attraktive by-, tettsteds- og bygdesentre

Hva har lokalisering av handel og tjenestevirksomhet å si for å skape attraktive byer og tettsteder i Agder? Det er dette spørsmålet som vi skal ha dialog om på denne samlingen. Arrangementet er en del av pågående arbeid med regional plan for senterstruktur og handel i Agder. 

Dato
15. desember 2023
Tid
10:00 - 14:30
Sted
Clarion Hotel Tyholmen

Målgrupper

  • Kommune- og fylkestingspolitikere
  • Fagpersoner fra administrasjonen i kommunene (spesielt fra plan og næring)
  • Statlige etater
  • Næringslivet og andre aktører

Program

10:00 - 10:15 – Velkommen og info om bakgrunnen for samlingen (v/ Arne Thomassen, fylkesordfører)

10:15 - 11:45 – Faglige innlegg med mulighet for spørsmål fra salen

Kunnskap om handel og service i og utenfor sentrum – hva sier forskning og analyser? To ulike perspektiver:

  • Aud Tennøy (forskningsleder byutvikling og bytransport i Transportøkonomisk institutt): Etablering av handel utenfor sentrum: Hvordan påvirker det handelen i sentrum og sentrums attraktivitet – på kort og lang sikt?
  • Hanne Toftdahl (økonomisk geograf og partner i Vista Analyse): Vil handel være et godt virkemiddel for sentrumsutvikling og tettstedsutvikling i årene fremover? Trender og utviklingstrekk illustrert med eksempler fra noen byer og tettsteder

Hva tenker næringslivet om handel og service i og utenfor sentrum? To ulike perspektiver:

11:45 - 12:45 – Lunsj 

12:45 - 13:05 – Regional plan for senterstruktur og handel i Agder: Hvilke justeringer foreslår fylkeskommunen? (v/ Manuel Birnbrich, rådgiver i planavdelingen i Agder fylkeskommune) 

13:05 - 13:50 – Paneldebatt med Aud Tennøy, Hanne Toftdahl, Heidi Sørvig og Torkjell Tofte 

13:50 - 14:20 – Mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen

14:20 - 14:30 – Avrunding v/ Agder fylkeskommune 

Påmelding 

Det er gratis å delta på samlingen, men du må melde deg på innen torsdag, 7. desember, ved å klikke på lenken under:

Påmeldingskjema til samlingen

Strømming

Arrangement strømmes. Hvis du vil følge samlingen på strømming, krysser du av for «jeg ønsker å delta digitalt» på påmeldingsskjemaet. Du vil da få tilsendt info om hvordan du kan se på strømmingen når arrangementet nærmer seg.

Bakgrunnen for samlingen

Agder fylkeskommune jobber med en regional plan for senterstruktur og handel som har som mål å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder. Et forslag til planen har vært på høring fra desember i fjor til mars. På grunn av et stort sprik i meningene om planforslaget vedtok Agder fylkesting i juni at planprosessen skal forlenges, og at det legges opp til videre dialog. Denne dialogsamlingen er en del av den pågående dialogen som skjer før et nytt planforslag sendes på en ny høring.

Mer informasjon om denne planen finner du på nettsidene til Agder fylkeskommune: 

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

 

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

manuel.birnbrich@agderfk.no