"Trekvartveiskonferanse" Regionplan Lister 2030 med fokus på industriell symbiose

Arbeidet med Regionplan Lister 2030 skrider fram, og en har nå kommet over halvveis i arbeidet med å lage et utkast til planen. Det er derfor på tide med en "trekvartveiskonferanse" der status for arbeidet blir presentert. Konferansen som arrangeres sammen med Listersamarbeidet, vil foregå digitalt. 

Dato
5. mai 2020
Tid
9:00 - 15:00
Sted
På nett

 

Program for dagen
Klokkeslett Tittel Navn
09:00 Konferansen starter. Hensikt og mål med samlingen Innsjekk (Hvem er til stede? Rask runde). Velkommen I studio: Lisbeth Reed og Manuel Birnbrich (Agder fylkeskommune), Christiane Skage (Lister Nyskaping). Arnt Abrahamsen, leder for Lister interkommunale politiske råd
DEL 1 Industriell symbiose og utviklingsmuligheter i Lister
09:10 Hva er industriell symbiose, og hvilken rolle må det offentlige spille? Lisbeth Randers, Dansk SymbioseCenter Kalundborg
09:45 Universitetets rolle for å realisere og utvikle industriell symbiose i en region Johan Berg Pettersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
10:00 Industriell symbiose og bærekraftig næringsutvikling Christophe Pinck, Eyde-klyngen.
10:30 Panel med korte innlegg fra næringsliv i Lister og utdanningssektoren. Stine Skagestad (Eramet). Harry Leo Nøttveit (CH4 Engineering). Federico Håland Gaeta (Flekkefjord videregående skole).
11:00 Diskusjon
11:30 Lunsjpause
Del II - De tematiske arbeidsgruppene presenterer sitt arbeid
12:15 Gruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur
12:45 Gruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling
13:15 Pause
13:25 Gruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
13:55 Gruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon
14:25 Pause
14:35 Generell diskusjon
14:55 Oppsummering av dagen

Hvis du ønsker å delta på konferansen kan du sende en e-post til manuel.birnbrich@agderfk.no innen mandag, 4. mai, kl. 16. Du vil da få tilsendt en mail med informasjon om tilgang til konferansen dagen før.

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000
Til toppen