Kick-off for etablering av den nye regionale samhandlingsstrukturen

Agder fylkeskommune i samarbeid med KS Agder ønsker velkommen til kick-off for etableringen av den nye regionale samhandlingsstrukturen. Tema for samlingen er ‘Regional samhandling – mulighetene og fallgruvene’. 

Dato
17. juni 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
På nett

Formålet med samlingen er å bli kjent med visjonen bak satsingen på forsterket regional samhandling og medlemmene i de strategiske rådene. Vi vil sammen trekke opp en diskusjon om veien fremover for de tre nye forumene for samfunnsutvikling:

 • Næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser
 • Klima og miljø 
 • Likestilling, inkludering og mangfold

Program: 

09:00-09:45 Introduksjon

 • Regional samhandling på Agder. Velkommen v/ Bernhard Nilsen, leder Kommunedirektørutvalget på Agder.
 • Hvorfor gjør vi dette? v/ Sissel Strickert, avdelingsleder Agder fylkeskommune.
 • De store samfunnsutfordringene på Agder v/ Gunnar Ogwyn Lindaas, avdelingsleder Agder fylkeskommune.
 • Mulighetsbildet for regional samhandling v/ Steffen Syvertsen, styreleder Næringslivets hovedorganisasjon på Agder.

Kort pause med scenerigg

09:55-10:15 Dialogen

 • Mulige fallgruver for regional samhandling v/ Steinar Eilertsen, regiondirektør KS Agder Dialogen v/ Steinar Eilertsen leder dialog mellom Steffen Syvertsen og Tine Sundtoft om fallgruvene og mulighetsbildet for regional samhandling

10:15-10:50 Strategiske råd

Medlemmer i de strategiske råd deler sine perspektiv

 1. Hvorfor sa du ja til å bli med?
 2. Hva mener du kan være de største fallgruvene for å lykkes med regional samhandling?
 3. Hva mener du kan være de største mulighetsområder for regional samhandling på Agder?

10:50-11:00 Oppsummering

Hva skal skje i høst? v/ fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft

Streaming link:
Microsoft Teams møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet

Finn ut mer | Møtealternativer

Kick-off regional samhandlingsstruktur. Illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Til toppen