Vil du bli mentor for flyktninger og innvandrere?

Ønsker du å delta i et mentorprogram som bidrar til å gi flere innvandrere et varig fotfeste i arbeidslivet i Agder? Kjenner du noen som trenger/ønsker en mentor? Eller trenger kanskje din arbeidsplass et flerkulturell mentorprogram?

For å delta kan du kople deg på ved å klikke på lenka:

Delta digitalt

Agder fylkeskommune ved Likestilt arbeidsliv inviterer til et åpent møte om et mentorprogram som skal bidra til at flere innvandrere og flyktninger får brukt sin kompetanse og får et varig fotfeste i arbeidslivet i Agder. For å bli mentor kreves det ingen forkunnskaper, kun engasjement, erfaring fra arbeidslivet, tid og lærelyst! Dette er et fantastisk tilbud hvor din tid og erfaring kan være med på å utgjøre en viktig forskjell, både for enkeltpersoner og samfunnet.

I mentorprogrammet vil du som mentor bli koblet sammen med en adept innenfor samme fagfelt, hvor dine erfaringer fra arbeidslivet er med på å utgjøre en viktig forskjell for enkeltindivider og for samfunnet.

Som mentor vil du

  • Bli kjent med et annet menneske og kultur
  • Ta del i et profesjonelt flerkulturelt nettverk
  • Få tilgang til spennende og kompetansehevende kurs og seminarer
  • Få innsikt i utfordringer knyttet til integrering, kulturforskjeller og arbeidsliv

Kriterier for å bli mentor:

  • Erfaring fra arbeidslivet
  • Tid til oppfølging (fleksibelt)

I mentorprogrammet vil du som mentor bli koblet sammen med en adept innenfor samme fagfelt. Her vil du få muligheten til å bidra med din erfaring fra arbeidslivet og hjelpe andre som ønsker å komme inn i arbeidslivet. Innvandrere/flyktninger som deltar i programmet (adept) er enten på vei til et fagbrev, har fagbrev eller høyere utdanning. Utfordringer som nettverk, språk, fordommer og kjennskap til norsk arbeidsliv gjør at mange innvandrere sliter med å finne relevant arbeid. Likestilt arbeidsliv samarbeider med den frivillige organisasjonen Sammen om en jobb og arbeider for et inkluderende samfunn der mennesker får brukt sine ressurser og potensiale.

Mentorprogrammet er et samarbeid med organisasjonen Sammen om en jobb. For ytterligere informasjon om mentorprogrammet kan Katerina Bero, Programkoordinator tlf. (+47) 465 156 14 kontaktes,  e.post: katerina@sammenomenjobb.no 

Ønsker du mer informasjon om Likestilt Arbeidsliv?

Kontakt daglig leder

Patricia Hartmann

Dato
7. mars 2023
Tid
17:00 - 18:00
Sted
Digital plattform

Arrangør

Agder fylkeskommune v/ Likestilt arbeidsliv
Til toppen