Agdertall

Statistikk og fakta om Agder

Trykk på målet du ønsker å se statistikk og omtale for i bildet nedenfor.

FN bærekraftsmål - forside1. Utrydde fattigdom2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet4. God utdanning5. Likestilling mellom kjønnene6. Rent vann og gode sanitærforhold7. Ren energi til alle8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikhet11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet15. Livet på land16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner17. Samarbeid for å nå målene18. Om målene

 

Aktuelt

Til toppen