Agdertall

Statistikk og fakta om Agder

Trykk på målet du ønsker å se statistikk og omtale for i bildet nedenfor.

FN bærekraftsmål - forside1. Utrydde fattigdom2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet4. God utdanning5. Likestilling mellom kjønnene6. Rent vann og gode sanitærforhold7. Ren energi til alle8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikhet11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet15. Livet på land16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner17. Samarbeid for å nå målene18. Om målene

 

Aktuelt

 • Kommunepresentasjoner
  Analyseavdelingen har oppdatert kommunepresentasjoner for Agder med siste tilgjengelige tall.
 • 29 år etter "Surt liv på ..
  Overskrift... På oppfordring fra KS Agder har fylkeskommunen laget en sammenstilling av data basert på indikatorer i rapporten «Surt liv på det blide Sørland» fra 1993. Sammenstillingen må ikke forveksles med at den er laget i rapport form...
 • 2 291 nye Egder i løpet a..
  Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021 viser at Agder vokste med 2 291 personer i 2021. Folketallet per 1. januar 2022 var 311 134.
 • Indikatorprosjektet
  Indikatorprosjektet ble igangsatt av Agder fylkeskommune høsten 2020 med formål om å lage et rammeverk for arbeidet med å følge samfunnsutviklingen som helhet i Agder.
 • Agdertall 2019
  Kunnskapsgrunnlaget Agdertall Agdertall er ment som et arbeidsverktøy for kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og media, samt andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. Statistikken er presentert både med omtale, tolkninger...
Til toppen