2 291 nye Egder i løpet av 2021

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021 viser at Agder vokste med 2 291 personer i 2021. Folketallet per 1. januar 2022 var 311 134.

Per 1. januar 2022 var det 311 134 innbyggere i Agder. Jan Aabøe   – Fødselsoverskuddet var på 683 personer, mens nettoinnflyttingen landet på 1 610 personer (hhv. 30 og 70% av veksten). Folketilveksten var samlet på 0,7%, som er litt høyere enn landsgjennomsnittet (0,6%) og på linje med Rogaland og Vestfold og Telemark. Bare Viken fylke hadde høyere vekst (1,3%), sier leder i avdeling for analyse  Gunnar Ogwyn Lindaas.

Størst vekst i de største byene

Veksten er fortsatt høyest i arendalsregionen og kristiansandsregionen, mens utviklingen generelt er svakere innover i fylket, i Setesdal ovenfor Evje og Hornnes og lengst øst og vest. Sirdal skiller seg ut ved å ha snudd nedgangen på -2,7 % i 2020 til en oppgang på 2,1 % (38 personer) i 2021.

Flere fødsler

I pandemiåret 2021 gikk fødselstallene opp i alle Norges fylker, og i Agder var det 3 050 fødsler i 2021. Det var 167 flere enn i 2020. 

Folketallet for hele Norge var 5 425 270 ved inngangen til 2022. For første gang siden 2014 var det flere fødte enn året før. Tallet på innvandringer var tilbake på nivået fra før pandemien.

Les også

Befolkningstall for kommunene i Agder (SSB)

Nyhetssak om befolkningsendring fra Statistisk sentralbyrå

Til toppen