Agdertall 2019

 

Kunnskapsgrunnlaget Agdertall

Agdertall er ment som et arbeidsverktøy for kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og media, samt andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. Statistikken er presentert både med omtale, tolkninger og grafiske framstillinger av sentrale utviklingstrekk i Agder.

Agdertall

Til toppen