Demografiutvalget

Victor Norman, leder for demografiutvalget, vil gjøre forsøk med å la 16-åringer få kjøre bil. Slik håper han å unngå at Distrikts-Norge blir «et gamlehjem i naturskjønne omgivelser».

Hvordan påvirker utviklingen med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder distriktene?

I oktober 2019 ble det oppnevnt et eget utvalg for å utrede dette spørsmålet. Denne uka leverte utvalget sin rapport til Kommunal – og moderniseringsdepartementet.

Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Til toppen