Indikatorprosjektet

Indikatorprosjektet ble igangsatt av Agder fylkeskommune høsten 2020 med formål om å lage et rammeverk for arbeidet med å følge samfunnsutviklingen som helhet i Agder.

Det ble besluttet at prosjektet skulle:

 1; Velge ut indikatorer for oppfølging av Regionplan Agder 2030 sine mål (Stratsys).

2; Velge ut indikatorer til framtidig Agdertall (kunnskapsgrunnlag).

3; Velge ut indikatorer som i første omgang skulle prioriteres for fremstilling i kunnskapsportal.

4; Lage et metodedokument.

Leveransene fra prosjektet er overført drift. Dette er dynamiske oversikter som vil bli videreutviklet i linjen.

  1. Indikatorer for oppfølging av mål i Regionplan Agder 2030 (XLSX, 131 kB) (med begrunnelser for valg av indikatorer).
  2. Agdertall (XLSX, 311 kB)- indikatorer som til sammen utgjør en bredere monitorering av samfunnsutviklingen.
  3. Prioriterte indikatorer kunnskapsportalen (XLSX, 59 kB) (Indikatorer som legges inn i denne nettportalen under de 17 FN bærekraftsmålene og befolkning). 
  4. Metodedokument (DOCX, 899 kB)

     

Til toppen