Befolkningsvekst

Agder har i den siste 10-årsperioden vært blant de raskest voksende regionene i Norge. Etter en periode på første halvdel av 2000-tallet med svak vekst, og flere år med negativ netto innenlands flytting, har økende nettoinnvandring og til dels økende fødselsoverskudd snudd dette bildet. Per 1. januar 2023 hadde Agder 316 051 innbyggere.

Til toppen