FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, som gjelder alle land i hele verden, både fattige og rike.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge. De er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig har de ansvar for tjenester og oppgaver som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

Trykk på målet du ønsker å se statistikk og omtale for i bildet nedenfor.

FN bærekraftsmål - forside1. Utrydde fattigdom2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet4. God utdanning5. Likestilling mellom kjønnene6. Rent vann og gode sanitærforhold7. Ren energi til alle8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikhet11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet15. Livet på land16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner17. Samarbeid for å nå målene18. Om målene

 

 

Til toppen