FNs bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Status

Både årsaken og løsningen til utfordringene i hav og kystområdene kan kobles til byer, regioner og kommuner. Globalt kommer nesten 80 prosent av forurensningen i havet fra landbaserte aktiviteter i kyst- og innlandsområder. Håndtering av avfall og avløp i og fra urbane områder er avgjørende for å redusere kystforurensningen.

Gjennom EUs vanndirektiv har vi fått felles europeiske definisjoner av hva som er god økologisk og kjemisk miljøtilstand. Over 60 prosent av kystvannet i Norge har god eller svært god økologisk tilstand i henhold til disse definisjonene.

Innhold nettsider

Det vil bli utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 14.

Foreløpig er følgende underside utarbeidet:

Trykk på lenke for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

Til toppen