FNs bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Status

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen i verden innenfor dette bærekraftsmålet ikke gått i riktig retning. 70 millioner mennesker levde i 2018 som flyktninger, det er et antall som er det høyeste FN noen gang har dokumentert.

Norge er et fredelig land, men målet handler også om å redusere alle former for vold, å fremme rettssikkerhet og deltakelse i valg, åpenhet i forvaltningen og rettssikkerhet for barn.

Innhold nettside

Det vil bli utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 16. 

Foreløpig er følgende underside utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

Til toppen