FNs bærekraftsmål 2 har som mål å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. 

Status

Sult er et svært marginalt problem i Norge i dag, og tilgangen til trygg og ernæringsmessig fullgod mat er bra hele året. Allikevel er Norge blant de landene i Vesten med lavest selvforsyning. Det er viktig at investeringer i jordbruk rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet. Hvis vi gjør dette på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle.

Samtidig er Norge en del av en internasjonal trend hvor andelen med overvekt og fedme øker. På befolkningsnivå er det trolig endringer i miljø og levevaner som kan forklare økningen i forekomsten av overvekt og fedme de siste tiårene. Vi lever i et samfunn som på sett og vis «oppmuntrer» til fysisk inaktivitet, og hvor det er tilgang til et stort og fristende mattilbud.

Innhold nettsider

Det utarbeides egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 2. 

Trykk på lenke for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

Til toppen