FNs bærekraftsmål 4 har som mål å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Status

Utdanning er nøkkelen til arbeidsmarkedet, og påvirker så vel økonomisk situasjon som helsetilstand. Norge har et høyt utdanningsnivå sammenliknet med de fleste andre land. Alle barn i Norge fullfører 10-årig grunnskole, og nesten alle går direkte til videregående opplæring.

Utdanning er en forutsetning for utvikling, og gjør hver enkelt av oss i stand til å bidra til et bærekraftig samfunn. God utdanning handler om å sikre best mulige forutsetninger, for flest mulig, med tanke på overgang fra opplæring og utdanning til arbeidsmarkedet.  

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre god utdanning i Norge.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 4. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

Til toppen